Poolinvigning 2007-06-08

 

                                            
                                                             Varför tror ni jag kallas för Apan ?