Träning i Vomb 2006-02-12

 

       
                        Sunken med ett uppletandeföremål                                                Bosse håller Sunken


       
                             I spåret                                                                    Vodoo hoppar högt                                                 Vilket gäng!!!

           
                          Vad sa du, mojan ?                                                                                   I profil 


       
                                                                    Rast igen